Rejestr Zastawów

Rejestr Zastawów

Co daje sprawdzenie w Rejestrze Zastawów?

W serwisie można zlecić sprawdzenie czy dowolna osoba fizyczna bądź firma ma zastawiony przedmiot taki jak samochód czy maszyna w oficjalnym Sądowym Polskim Rejestrze Zastawów. Sprawdzenie – Rejestr Zastawów uwidoczni czy nie ciąży na nabywanym samochodzie lub maszynie nie spłacone zadłużenie. Pozwoli to uniknąć problemów związanych w własnością samochodu w przyszłości i jego przerejestrowaniem.

Pamiętaj Rejestr Zastawów jest rejestrem jawnym i nikt nie może zasłaniać się nieznajomością danych ujawnionych w rejestrze art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 2017 poz. 1278), czyli jeśli nabędziesz obciążony kredytem samochód nawet na drodze sądowej nie uda się wykazać, że zostałeś oszukany przez sprzedającego.

„Art. 38. 1. Z zastrzeżeniem art. 13 pkt 2, od dnia dokonania wpisu w rejestrze
zastawów nikt nie może zasłaniać się nieznajomością danych ujawnionych w rejestrze, chyba że mimo zachowania należytej staranności nie mógł o nich wiedzieć.”

Rejestr Zastawów – Kto może dokonać sprawdzenia?

Odpisy z rejestru zastawów, stanowiące dowód wpisu, a także zaświadczenia o braku wpisu zastawcy lub zastawcy i przedmiotu zastawu wydawane są na wniosek każdego, kto tego zażąda. Obsługujemy całą Polskę.

Dlaczego warto wybrać serwis rejestr-zastawow.pl?

 1. Czas sprawdzenia – za pośrednictwem serwisu rejestr-zastawow.pl zlecisz sprawdzenie nabywanej rzeczy a zaświadczenie lub odpis z rejestru w formie skanu na e-mail lub wiadomości graficznej na telefon komórkowy, możesz otrzymać w 24h lub szybciej od chwili przysłania potwierdzenia przelewu opłaty za sprawdzenie. Sprawdzenia są dokonywane oczywiście w godzinach pracy Rejestru Zastawów to jest 9-15. Nikt nie zrobi tego tak szybko. Siedzibę serwisu rejestr-zastawow.pl i Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych w Warszawie dzieli mniej niż 100 metrów.
 2. Wieloletnie doświadczenie – sprawdzenia są dokonywane od 2007 roku co daje ponad 11 lat praktyki i wiele tysięcy dokonanych sprawdzeń a jak wiadomo praktyka czyni mistrza.
 3. Nie trzeba wypełnić wniosku – wypełnimy za zlecającego wniosek DW-1, DW-2, DW-3 czy DW-4 oraz dopasujemy sprawdzany przedmiot zgodnie z odpowiednim działem Katalogu Sposobu Opisu Przedmiotów Zastawu.

Rejestr Zastawów – Jaki jest koszt jednego sprawdzenia?

Zaświadczenie, odpis lub informacja zamawiane w tym serwisie kosztują 80 za sztukę. Przy sprawdzaniu np. taśmy produkcyjnej, która składa się z 8 maszyn, każda maszyna sprawdzana jest oddzielnie (8 x 80 zł). Każda może być własnością innej osoby i ma inny nr seryjny/fabryczny.


Zadzwoń i zapytaj o szczegóły kontakt tel. 728-645-080


Jako wierzyciel w Rejestrze Zastawów figuruje najczęściej:

 • BANK
 • FIRMA LEASINGOWA

Sprawdzenie w Rejestrze Zastawów jest płatne – formularz zamówienia

Jako wierzyciel w Rejestrze Zastawów Skarbowych figuruje najczęściej:

 • ZUS
 • URZĄD SKARBOWY
 • GMINA lub MIASTO

Sprawdzenie online w Rejestrze Zastawów Skarbowych jest bezpłatne – więcej …

Rejestr Zastawów Skarbowych

Rejestr Zastawów Skarbowych

1. Rejestr Zastawów Skarbowych co to jest ?

Od dnia 1 lipca 2017 roku funkcjonuje Rejestr Zastawów Skarbowych, prowadzony w systemie informatycznym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku wyznaczono Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych. Powyższe zmiany wprowadzają system, w którym wszystkie składane wnioski o wpisanie lub wykreślenie wpisu są obsługiwane przez organ prowadzący rejestr zastawów, czyli Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. Wnioski o wpisanie zastawu skarbowego do rejestru są przesyłane przez organy uprawnione za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Destęp do Rejestru Zastawów Skarbowych.

Dostęp do rejestru zastawów skarbowych zapewnia się organom uprawnionym do występowania o wpis zastawu skarbowego do tego rejestru (wyszukiwanie danych oraz składanie wniosków o wpis) oraz organom egzekucyjnym w zakresie niezbędnym do wykonywania ich ustawowych zadań (wyszukiwanie danych). Powyższy dostęp jest przydzielany uprawnionym podmiotom na podstawie wniosku przesłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą organu prowadzącego rejestr. Strukturę rejestru zastawów, sposób przesyłania wniosków o wpis, wzory wniosków o wpis oraz wydanie wypisu z rejestru i zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1287).

Rejestr Zastawów Skarbowych

Rejestr Zastawów Skarbowych

Powyższe rozporządzenie określa również tryb zapewnienia dostępu do rejestru zastawów organom uprawnionym do występowania o wpis zastawu skarbowego do tego rejestru oraz organom egzekucyjnym, innym niż naczelnicy urzędów skarbowych.

3. Kto wpisuję się do rejestru ?

Zastaw skarbowy to narzędzie przysługujące Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania, a także z tytułu zaległości podatkowych, stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 10.000 zł.

Jako wierzyciel w Rejestrze Zastawów Skarbowych figuruje najczęściej:

 • ZUS
 • URZĄD SKARBOWY
 • GMINA lub MIASTO

4. Rejestr zastawów skarbowych sprawdzenie.

Bezpłatne wyszukiwanie (wg kryterium przedmiotowego) w rejestrze zastawów informacji o obciążeniu ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego (z wyłączeniem danych podmiotu, o którym mowa w art. 41 § 1 i 3 Ordynacji Podatkowej) jest udostępnione zainteresowanym za pośrednictwem aplikacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem www.finanse.mf.gov.pl/pp/rzsw.

Rejestr Zastawów Skarbowych sprawdzenie

Zobacz także Rejestr Zastawów Łódź lub Odpis z Rejestru Zastawów

Rejestr Zastawów Samochodów

Rejestr Zastawów Samochodów

Samochód może być obciążony kredytem.

Aby sprawdzić czy samochód nie jest obciążony kredytem należy dokonać sprawdzenia samochodu w Rejestrze Zastawów – Rejestr Zastawów samochodów można w tym celu udać się do sądu lub zamówić sprawdzenie przez internet.

Osobiście czy przez internet ?

Sprawdzenie osobiste wiąże się z wyjazdem do sądu, wypełnieniem formularza zgodnie z Katalogiem  sposobu opisu przedmiotu zastawu (katalog ma tylko 36 stron, więc warto zarezerwować więcej czasu) można zapewne skorzystać z podpowiedzi pracownika sądu ale czy pracownik będzie wiedział co faktycznie kupujemy są przecież samochody osobowe, ciężarowe, specjalne czy ciągniki siodłowe.

Wszystkie to samochody i nie można ich wrzucać do wspólnego worka gdyż każdy z tych pojazdów występuje pod inną pozycją katalogu a tylko trafna identyfikacja daje wiarygodne sprawdzenie – w Rejestr Zastawów samochodów.

Sprawdzenie przez internet jest o wiele wygodniejsze gdyż cały proces identyfikacji przejmuje serwis sprawdzający, który w razie wątpliwości na podstawie kilku pytań jest w stanie trafnie sklasyfikować pojazd i dokonać sprawdzenia właściwego samochodu w rejestrze zastawów. Nadto czas sprawdzenia jest o wiele krótszy niż samodzielna wyprawa do sądu. Opłacone zamówienie na sprawdzenie samochodu w rejestrze zastawów zlecone przez internet może zostać zrealizowane nawet w czasie paru godzin od chwili przesłania potwierdzenia dokonania opłaty.

Zarówno sprawdzenie osobiste i przez internet skutkuje uzyskaniem zaświadczenia z rejestru zastawów w formie papierowej (sprawdzenie osobiste) lub papierowej i skanu na e-mail (sprawdzenie przez internet).

Co trzeba mieć aby sprawdzić samochód w rejestrze zastawów przez internet?

Trzy informacje wystarczą aby wiarygodnie dokonać sprawdzenia samochodu w rejestrze zastawów – Rejestr Zastawów samochodów:

 • po pierwsze należy posiadać pesel właściciela samochodu lub regon firmy jeśli właścicielem samochodu jest firma posiadająca osobowość prawną.
 • po drugie należy wskazać rodzaj sprawdzanego pojazdu czy to samochód osobowy, ciężarowy, specjalny czy może ciągnik siodłowy.
 • po trzecie ostatnie i najważniejsze to numer nadwozia lub podwozia tak zwany nr

  VIN. Numer VIN samochodu to skrót z ang. Vehicle Identification Number mający zazwyczaj format 17 znaków, z wyłączeniem liter: I, O, Q. VIN umieszczony jest w dowodzie rejestracyjnym pojazdu pozycja E. Fizycznie numer VIN znajduje się na tabliczce znamionowej. Najczęściej znajduje się ona na przedniej ściance przy drzwiach lub na stopniach wejściowych w pierwszych drzwiach. Czasami producenci nadrukowują numer nadwozia także na komorze silnika, przegrodzie przy komorze wlotowej powietrza bądź na podszybiu.

Wypełnij teraz formularz sprawdzenie samochodu w Rejestrze Zastawów lub zobacz rejestr zastawów Warszawa lub sprawdzenie pojazdu w KRZ

Rejestr Zastawów Białystok

Rejestr Zastawów Białystok

Teraz można zamówić zaświadczenie lub odpis z Rejestr Zastawów Białystok i nie trzeba w tym celu jechać bezpośrednio do Sądu w Białymstoku. Zamawiając dokument na tej stronie można wybrać dostawę listem poleconym lub kurierem oraz dodatkowo w dniu opłacenia zamówienia należy spodziewać się skanu oryginalnego dokumentu na skrzynkę poczty elektronicznej email (skan).

Sąd właściwy dla Rejestr Zastawów Białystok

Dokument zamawiany na tej stornie jest taki sam jak wydany przez:

Kliknij aby zamówić dokument

Sąd Rejonowy w Białymstoku
X Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok

 

Białystok Zastawy

Sąd Rejonowy w Białymstoku jest właściwy dla obszaru właściwości Sądów Rejonowych należących do okręgów białostockiego, łomżyńskiego, olsztyńskiego, ostrołęckiego i suwalskiego.

Formularz sprawdzenie osoby w rejestrze zastawów
Formularz sprawdzenie samochodu – maszyny w rejestrze zastawów
Formularz odpis z rejestru zastawów

Koszty zamówienia dokumentu z Rejestr Zastawów

Koszt wydania zaświadczenia lub odpisu z Rejestr Zastawów Białystok wyniesie 80 zł. W opłacie zawiera się przygotowanie wniosku oraz złożenie go w rejestrze zastawów i odbiór gotowego zaświadczenia lub odpisu z Sądu w tym prowizja i opłata sądowa oraz dodatkowo liczone są koszty przesyłki w zależności od wybranej opcji dostawy. Opłaty uiszczane są na konto przelewem po złożeniu zamówienia na dokument z Rejestru Zastawów.

Podsumowanie

Co należy zrobić aby otrzymać skan dokumentu z Rejestru Zastawów:

 1. wypełnij formularz zamówienia na tej stronie,
 2. opłać zamówienie przelewem i prześlij potwierdzenie przelewu na adres serwisu,
 3. oczekuj skanu na e-mailu (tylko dni robocze w godzinach 10-15),
 4. oczekuj oryginału listem poleconym lub kurierem.

Zobacz także: rejestr zastawów Warszawa lub rejestr zastawów Kraków

Rejestr Zastawów Lublin

Rejestr Zastawów Lublin

Teraz można zamówić zaświadczenie lub odpis z Rejestru Zastawów Lublin i nie trzeba w tym celu jechać bezpośrednio do Sądu w Świdniku. Zamawiając dokument na tej stronie można wybrać dostawę listem poleconym lub kurierem oraz dodatkowo w dniu opłacenia zamówienia należy spodziewać się skanu oryginalnego dokumentu na skrzynce poczty elektronicznej – mail.

Sąd właściwy dla Rejestr Zastawów Lublin

Dokument zamawiany na tej stornie jest taki sam jak wydany przez:Sprawdzenie osoby

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18
21-040 Świdnik

Lublin Rejestr Zastawów

Sąd Rejonowy w Lublinie właściwy jest dla gmin:

Abramów Adamów Adamów Aleksandrów Annopol Baranów Batorz Belsk Duży Bełżec Bełżyce Biała Podlaska Biała Podlaska Białobrzegi Białopole Bielany Biłgoraj Biszcza Błędów Borki Borkowice Borowie Borzechów Bychawa Cegłów Ceranów Chełm Chełm Chlewiska Chodel Chotcza Chrzanów Chynów Ciepielów Cyców Czemierniki Dębe Wielkie Dęblin Dębowa Kłoda Dobre Dołhobyczów Domanice Dorohusk Drelów. Dubienka Dzierzkowice Dzwola Fajsławice Firlej Frampol Garbatka-Letnisko Garbów Garwolin Gielniów Głowaczów Głusk Gniewoszów Godziszów Goraj Gorzków Goszczyn Gościeradów Górzno Gózd Grabowiec Grabów Nad Pilicą Grębków Grójec. Halinów Hanna Hańsk Horodło Hrubieszów Huszlew Iłża Izbica Jabłonna Jabłonna Lacka Jabłoń Jakubów Janowiec Janów Lubelski Janów Podlaski Jarczów Jasieniec Jastków Jastrząb Jastrzębia Jedlińsk Jedlnia-Letnisko Jeziorzany Józefów Józefów Kałuszyn Kamień Kamionka Karczmiska Kazanów. Kazimierz Dolny Kąkolewnica Wschodnia Klwów Kłoczew Kock Kodeń Komarówka Podlaska Komarów-Osada Konopnica Konstantynów Końskowola Korczew Korytnica Kosów Lacki Kotuń Kowala Kozienice Krasnobród Krasnystaw Kraśniczyn Kraśnik Krynice Krzczonów Krzywda Księżpol Kurów Latowicz Leśna Podlaska Leśniowice Lipsko Liw Lubartów Lubycza Królewska Ludwin Łabunie Łaskarzew Łaszczów Łaziska Łęczna. Łochów Łomazy Łopiennik Górny Łosice Łukowa Łuków M. Biała Podlaska M. Chełm M. Lublin M. Radom M. Siedlce M. Zamość. Rejestr Zastawów LublinMaciejowice Magnuszew Markuszów Mełgiew Miastków Kościelny Miączyn Michów Miedzna Międzyrzec Podlaski Milanów Milejów Mińsk Mazowiecki Mircze Mirów Modliborzyce Mogielnica Mokobody Mordy Mrozy Nałęczów Niedrzwica Duża Niedźwiada Nielisz Niemce Nowe Miasto Nad Pilicą Nowodwór Obsza Odrzywół Olszanka Opole Lubelskie Orońsko Osieck Ostrów. Lubelski Ostrówek Paprotnia Parczew Parysów Piaski Pilawa Pionki Piszczac Platerów Pniewy Podedwórze Policzna Poniatowa Potok Górny Potok Wielki Potworów Promna Przesmyki. Przyłęk Przysucha Przytyk Puchaczów Puławy Rachanie Radecznica Radzanów Radzyń Podlaski Rejowiec Rejowiec Fabryczny Repki Rokitno Rossosz Ruda-Huta Rudnik Rusinów Rybczewice Ryki Rzeczniów Sabnie Sadowne Sarnaki. Sawin Serniki Serokomla Sieciechów Siedlce Siedlce Siedliszcze Siemień Siennica Siennica Różana Sienno Sitno Skaryszew. Skierbieszów Skórzec Sławatycze Sobienie-Jeziory Sobolew Sokołów Podlaski Solec Nad Wisłą Sosnowica Sosnówka Spiczyn Stanin Stanisławów Stara Błotnica Stara Kornica Stary Brus Stary Zamość Sterdyń Stężyca Stoczek Stoczek Łukowski Stromiec Strzyżewice Suchożebry Sulejówek Sułów Susiec Szastarka Szczebrzeszyn Szydłowiec. Świdnik Tarnawatka Tarnogród Tczów Telatyn Terespol Tereszpol Tomaszów Lubelski Trawniki Trojanów Trzebieszów Trzeszczany Trzydnik Duży Tuczna Turobin Tyszowce Uchanie Ulan-Majorat Ulhówek Ułęż Urszulin Urzędów Uścimów Warka Wąwolnica Werbkowice Węgrów Wieniawa Wierzbica Wierzbica Wierzbno Wilga Wilkołaz Wilków Wisznice Wiśniew. Włodawa Wodynie Wohyń Wojciechów Wojcieszków Wojsławice Wola Mysłowska Wola Uhruska Wolanów Wólka Wyryki Wysokie Wyśmierzyce Zakrzew Zakrzew Zakrzówek Zalesie Zamość. Zbuczyn Poduchowny Zwierzyniec Zwoleń Żelechów Żmudź Żółkiewka Żyrzyn.

Formularz sprawdzenie osoby w rejestrze zastawów
Formularz sprawdzenie samochodu – maszyny w rejestrze zastawów
Formularz odpis z rejestru zastawów

Koszty zamówienia dokumentu z Rejestr Zastawów Lublin

Koszt wydania zaświadczenia lub odpisu z Rejestr Zastawów Lublin wynosi 80 zł. W opłacie zawiera się przygotowanie wniosku oraz złożenie go w rejestrze zastawów i odbiór gotowego zaświadczenia lub odpisu z Sądu w tym prowizja i opłata sądowa oraz dodatkowo liczone są koszty przesyłki w zależności od wybranej opcji dostawy. Opłaty uiszczane są na konto przelewem po złożeniu zamówienia na dokument z Rejestru Zastawów.

Podsumowanie

Co należy zrobić aby w 24 h otrzymać skan dokumentu z Rejestru Zastawów:

 1. wypełnij formularz zamówienia, na tej stronie Rejestr Zastawów Lublin
 2. opłać zamówienie przelewem i prześlij potwierdzenie przelewu na adres serwisu,
 3. oczekuj skanu na e-mailu (tylko dni robocze w godzinach 8-15),
 4. oczekuj oryginału listem poleconym lub kurierem.

Zobacz także: rejestr zastawów Warszawa lub rejestr zastawów Rzeszów