KONTAKT rejestr-zastawow.pl

Kontakt rejestr-zastawow.pl

Usługi w zakresie pozyskiwania zaświadczeń, informacji i odpisów z Sądowego Rejestru Zastawów w zakresie sprawdzeń osób, firm, maszyn i samochodów.

Składanie wniosku w serwisie rejestr-zastawow.pl pobieranie zaświadczeń i odpisów oraz wysyłkę skanu na e-mail i oryginału pocztą lub kurierem wyłącznie dla zamówień skałdanych na tej stonie obsługuje:

Grupa ZAZI
ul. Czerniakowska 143/7
00-453 Warszawa

tel. 728-645-080

 

Formularz zamówienia jest tu

Dokumenty wydawane są w formie papierowej lub elektronicznej (skan pdf). Wydawane odpisy i zaświadczenia mają moc dokumentów wydawanych przez Sąd i zawierają pieczęci sądowe z orłem lub podpis cyfrowy pracownika urzędu.

Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych udziela informacji, wydaje zaświadczenia i odpisy z rejestru zastawów na podstawie danych otrzymywanych z Centrali Rejestru Zastawów. Z kolei dane z sądów rejestrowych nie wpływają do Centrali Rejestru Zastawów natychmiast, ale dopiero po zbadaniu wniosku pod względem formalnym oraz wstępnie pod względem merytorycznym ma to znaczenie przy zwalnianiu zastawionego przedmiotu gdyż znacznie wydłuża wykreślenie zastawu pomimo załatwienia wszystkich formalności z tym związanych.

Zobacz jak sprawdzić rejestr zastawów samochodów oraz dowiedź się także co to jest rejestr zastawów jak zamówić odpis z rejestru zastawów