KONTAKT rejestr-zastawow.pl

Usługi w zakresie pozyskiwania zaświadczeń, informacji i odpisów z Sądowego Rejestru Zastawów w zakresie sprawdzeń osób, firm, maszyn i samochodów.

Składanie wniosku w serwisie rejestr-zastawow.pl pobieranie zaświadczeń i odpisów oraz wysyłkę skanu na e-mail i oryginału pocztą lub kurierem wyłącznie dla zamówień skałdanych na tej stonie obsługuje:

Adres kontakt rejestr-zastawow.pl

Grupa ZAZI
ul. Czerniakowska 143/7
00-453 Warszawa

☎️ tel. stacjonarny 22 841 65 83
📱 tel. komórkowy 728 645 080

Formularz do wypełnienia

Formularze zamówień są tu

Dokumenty wydawane są w formie papierowej lub elektronicznej (skan pdf). Wydawane odpisy i zaświadczenia mają moc dokumentów wydawanych przez Sąd i zawierają pieczęci sądowe z orłem lub podpis cyfrowy pracownika urzędu.

Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych udziela informacji, wydaje zaświadczenia i odpisy z Rejestru Zastawów na podstawie danych otrzymywanych z Centrali Rejestru Zastawów CRZ. Z kolei dane z sądów rejestrowych nie wpływają do Centrali Rejestru Zastawów natychmiast, ale dopiero po zbadaniu wniosku pod względem formalnym oraz wstępnie pod względem merytorycznym ma to znaczenie przy zwalnianiu zastawionego przedmiotu gdyż znacznie wydłuża wykreślenie zastawu pomimo załatwienia wszystkich formalności z tym związanych nawet do 1,5 miesiąca.

Zobacz jak możesz sprawdzić rejestr zastawów samochodów oraz dowiedź się także co to jest rejestr zastawów jak zamówić odpis z rejestru zastawów