Sprawdzenie osoby lub firmy w Rejestrze Zastawów

Sprawdzenie osoby lub firmy w Rejestrze Zastawów

Aby sprawdzić czy osoba fizyczna lub firma posiada jakiekolwiek zastawy, należy odpowiednio dla osoby podać nr PESEL zaś dla firmy nr REGON.
Rejestr Zastawów udostępnia sprawdzenie według jednego z następujących kryteriów:

 1. Regon
 2. Pesel
 3. imię i nazwisko osoby gdy nie znamy peselu
 4. nazwa firmy gdy nie znamy polskiego regonu

Formularz zamówienia na sprawdzenie osoby lub firmy w Rejestrze Zastawów znajduje sie poniżej, należy wypełniając dwa razy sprawdzić czy pesel (dla osoby) lub regon (dla firmy) został podany prawidłowo.

Cena sprawdzenia osoby lub firmy w Rejestrze Zastawów.

Koszt sprawdzenia osoby wynosi 80 zł + przesyłka jeśli występuje.
Koszt sprawdzenia firmy wynosi 80 zł + przesyłka jeśli występuje.

Internetowy formularz sprawdzenia osoby lub firmy:

 

Wniosek DW-1 – zaświadczenie z Rejestru Zastawów:
  • Należy wpisać nr REGON w przypadku sprawdzenia Spółki:

lub

  • Należy wpisać nr PESEL w przypadku sprawdzania osoby lub działalności gospodarczej:
Wybór sposobu zapłaty i dostawy:
Dane zamawiającego:
Faktura:
 • na fakturę
 • paragon

Adres do dostawy kurierem lub przesyłki listowej:
 • taki jak zamawiającego
 • taki jak do faktury
 • inny adres
Uwagi do zamówienia:
Osoba kontaktowa: