Sprawdzenie w Rejestrze Zastawów przez Internet

Zamów teraz sprawdzenie w Rejestrze Zastawów przez Internet

Sprawdzenie
osoby lub firmy
Sprawdzenie
samochodu lub maszyny
Odpis z
Rejestru Zastawów

wniosek DW-1

wniosek DW-2

wniosek DW-4
trzeba znać
regon lub pesel
trzeba znać
regon lub pesel
vin / fabryczny / seryjny
trzeba znać nadany
przez Sąd nr pozycji
koszt 81 zł* koszt 81 zł* koszt 81 zł*
otrzymasz zaświadczenie że dana osoba lub firma nie figuruje w rejestrze zastawów lub że figuruje pod danym numerem pozycji otrzymasz zaświadczenie że dana osoba lub firma nie figuruje w rejestrze zastawów jako zastawca przedmiotu o podanym vin / fabrycznym / seryjnym lub że figuruje pod danym numerem pozycji, bądź że inna osoba jest zastawcą sprawdzanego przedmiotu bądź że toczy się postępowanie w sprawieotrzymasz odpis z rejestru zastawów, będzie wiadomo jaki bank, komu sfinansował zakup na jaką kwotę oraz będzie dokładny opis przedmiotu zabezpieczenia

* do podanej ceny należy doliczyć koszt przesyłki jeśli taka wystąpi