Sprawdzenie pojazdu w KRZ

Sprawdzenie pojazdu w KRZ

Na tej stronie można zlecić czy osoba fizyczna bądź firma ma zastawiony przedmiot taki jak samochód czy maszyna w oficjalnym Sądowym Polskim Rejestrze Zastawów KRZ. Sprawdzenie w Rejestrze Zastawów  KRZ uwidoczni czy nie ciąży na nabywanym samochodzie lub maszynie nie zapłacone zadłużenie, co pozwoli uniknąć problemów związanych w własnością samochodu w przyszłości i jego przerejestrowaniem.

Aby sprawdzenie pojazdu w KRZ było wiarygodne należy posiadać:

  • nr regon jeśli właścicielem samochody jest firma,
  • nr pesel jeśli właścicielem samochody jest osoba fizyczna,
  • nr VIN z dowodu rejestracyjnego.

Sprawdzenie w KRZ


Zobacz jak sprawdzić rejestr zastawów samochodów oraz dowiedź się także co to jest rejestr zastawów jak zamówić odpis z rejestru zastawów