Rodzaje sprawdzeń w Rejestrze Zastawów

Sprawdzamy w dni robocze od godz. 10:00 do 14:00
obecnie czas oczekiwania wynosi do 60 min
od przysłania potwierdzenia przelewu w powyższych godzinach
POMOC tel. 728-645-080

Sprawdzenie
osoby lub firmy w Rejestrze Zastawów
Sprawdzenie
samochodu lub maszyny w Rejestrze Zastawów
Odpis z
Rejestru Zastawów

wniosek DW-1

wniosek DW-2

wniosek DW-4
by sprawdzić trzeba znać
regon spólki lub pesel osoby
by sprawdzić trzeba znać
regon firmy lub pesel osoby
oraz nr vin lub fabryczny lub seryjny lub nadwozia lub podwozia itp.
by sprawdzić trzeba znać nadany
przez Sąd nr pozycji
koszt 81 zł* koszt 81 zł* koszt 81 zł*
skan na email lub sms 24h* skan na email lub sms 24h* skan na email lub sms 24h*
wysyłka oryginału poleconym lub kurierem wysyłka oryginału poleconym lub kurierem wysyłka oryginału poleconym lub kurierem
otrzymasz zaświadczenie fot. poniżej, że dana osoba lub firma nie figuruje w rejestrze zastawów lub, że figuruje pod danym numerem pozycji otrzymasz zaświadczenie fot. poniżej, że dana osoba lub firma nie figuruje w rejestrze zastawów jako zastawca przedmiotu o podanym vin / fabrycznym / seryjnym lub że figuruje pod danym numerem pozycji, bądź że inna osoba jest zastawcą sprawdzanego przedmiotu bądź że toczy się postępowanie w sprawieotrzymasz odpis z rejestru zastawów fot. poniżej, będzie wiadomo jaki bank, komu sfinansował zakup na jaką kwotę oraz będzie dokładny opis przedmiotu zabezpieczenia
Najszybciej w Polsce Najszybciej w Polsce Najszybciej w Polsce
DW-1DW-4
*do podanej ceny należy doliczyć koszt przesyłki jeśli taka wystąpi szczegóły w cenniku
*skan tylko w dni robocze w godzinach pracy urzędu