Rodzaje sprawdzeń w Rejestrze Zastawów

Sprawdzenie
osoby lub firmy
Sprawdzenie
samochodu lub maszyny itp.
Odpis z
Rejestru Zastawów

wniosek DW-1

wniosek DW-2

wniosek DW-4
trzeba znać
regon firmy lub pesel osoby
trzeba znać
regon firmy lub pesel osoby
oraz nr vin / fabryczny / seryjny itp.
trzeba znać nadany
przez Sąd nr pozycji
koszt 81 zł* koszt 81 zł* koszt 81 zł*
skan/sms od 3h-24h* skan/sms od 3h-24h* skan/sms od 3h-24h*
wysyłka oryginału poleconym lub kurierem wysyłka oryginału poleconym lub kurierem wysyłka oryginału poleconym lub kurierem
otrzymasz zaświadczenie fot. poniżej, że dana osoba lub firma nie figuruje w rejestrze zastawów lub, że figuruje pod danym numerem pozycji otrzymasz zaświadczenie fot. poniżej, że dana osoba lub firma nie figuruje w rejestrze zastawów jako zastawca przedmiotu o podanym vin / fabrycznym / seryjnym lub że figuruje pod danym numerem pozycji, bądź że inna osoba jest zastawcą sprawdzanego przedmiotu bądź że toczy się postępowanie w sprawieotrzymasz odpis z rejestru zastawów fot. poniżej, będzie wiadomo jaki bank, komu sfinansował zakup na jaką kwotę oraz będzie dokładny opis przedmiotu zabezpieczenia
DW-1DW-4
*do podanej ceny należy doliczyć koszt przesyłki jeśli taka wystąpi
*skan tylko w dni robocze w godzinach pracy urzędu