CEPIK REJESTR ZASTAWÓW

Czym jest Cepik Rejestr Zastawów oraz Historia Pojazdu ?

CEPiK to System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, zawiera ciekawe informacje o pojazdach zarejestrowanych w Polsce i kierowcach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Centralna ewidencji pojazdów gromadzi dane o pojazdach zarejestrowanych w Polsce takie jak:

  • dane pojazdu (marka, model),
  • dane techniczne (pojemność i moc silnika, liczba miejsc),
  • informacje o dokumentach pojazdu,
  • dane o obecnym i poprzednich właścicielach i posiadaczach pojazdu,
  • informacje o takich zdarzeniach jak: kradzież, odnalezienie, wyrejestrowanie lub zbycie pojazdu,
  • informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu,
  • informacje o badaniu technicznym i odnotowanym podczas badania stanie licznika.

HISTORIA POJAZDU

Na podstawie powyższych danych powstała bezpłatna usługa – Historia Pojazdu, dzięki której można poznać historię pojazdu przed zakupem. Pozwala na dostęp do danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów, dzięki którym upewnisz się, czy informacje przedstawione przez sprzedawcę są zgodne z informacjami w państwowej ewidencji.

CEPIK REJESTR ZASTAWÓW

CEPIK REJESTR ZASTAWÓW

REJESTR ZASTAWÓW

Rejestr zastawów to system prawny, który umożliwia zabezpieczenie wierzytelności poprzez ustanowienie zastawu. Zastaw jest formą zabezpieczenia, w której wierzyciel uzyskuje prawo do dochodzenia swojej wierzytelności z nieruchomości, ruchomości lub innych składników majątkowych, które zostały ustanowione jako przedmiot zastawu.

Rejestr zastawów jest narzędziem, które pozwala na publiczne udostępnienie informacji o ustanowionych zastawach. Zawiera on informacje o zastawach ustanowionych na  pojazdach, statkach czy maszynach. Rejestr ten jest prowadzony przez sądy rejestrowe i może być udostępniany każdemu, kto posiada interes prawny w zastawie.

Uzyskanie informacji z rejestru zastawów jest istotne dla wielu podmiotów, w tym dla banków, firm leasingowych, pożyczkodawców. Dzięki rejestracji zastawu w rejestrze, wierzyciel może mieć pewność, że jego wierzytelność zostanie zabezpieczona i będzie miał pierwszeństwo przed innymi wierzycielami.

Rejestr zastawów jest również ważny dla właścicieli pojazdów czy innych składników majątkowych, którzy chcą uzyskać informacje o zastawach ustanowionych na ich majątku. Dzięki temu mogą uniknąć nieporozumień i konfliktów, a także lepiej zabezpieczyć swoje interesy.

Dostęp do rejestru jest możliwy zarówno w trybie stacjonarnym, jak i elektronicznym. Każdy może uzyskać informacje o ustanowionych zastawach, jednak w celu uzyskania pełnej informacji, wymagane jest określenie przedmiotu zastawu oraz danych zastawcy.

Reasumując Cepik Rejestr Zastawów oraz Historia Pojazdu to podstawowe narzędzie niezbędne do sprawdzenia nabywanego przedmiotu.

Zobacz takż rejestr zastawów samochodów lub Cepik historia pojazdu lub PDI Rejestr Zastawów