Sprawdzenie Akcji w Rejestrze Zastawów

Sprawdzenie Akcji w Rejestrze Zastawów

Co trzeba podać aby sprawdzić akcje w rejestrze zastawów ?

Aby sprawdzić czy akcje zostały obciążone jakimkolwiek zastawem, przez osobę lub firmę należy odpowiednio dla osoby podać nr PESEL zaś dla firmy nr REGON.
Formularz zamówienia sprawdzenia akcji w Rejestrze Zastawów znajduje się poniżej, należy wypełniając dwa razy sprawdzić czy pesel (dla osoby) lub regon (dla firmy) został podany prawidłowo.

Jaki jest czas wysyłki zaświadczenia ?

Dokument sądowy zostanie wysłany w ciągu 24h (dni robocze) od otrzymania potwierdzenia przelewu lub gdy opłata pokaże się na koncie.

Jaka jest cena za sprawdzenie akcji w rejestrze zastawów ?

Łączny koszt przesłania jednego zaświadczania wynosi 80 zł + koszt przesyłki.
Zmiany katalogu opisu przedmiotów zastawu w powyższym zakresie zostały przewidziane pod numerami pozycji F2 do F4, usuwając odniesienia do akcji i obligacji niezdematerializowanych oraz uzupełniając opisy tych papierów wartościowych o kod w tych przypadkach, w których papier wartościowy jest zarejestrowany w depozycie papierów wartościowych (art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi). Zasady opisu zawarte pod numerami pozycji katalogu F2 i F4 należy stosować do odpowiednio obligacji i akcji znajdujących się poza obrotem na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. Zasady opisu akcji i obligacji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu są takie same, jak dla innych papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, i są określone pod numerem pozycji katalogu F3.

Wniosek DW-2 – zaświadczenie z Rejestru Zastawów:
  • Należy wpisać nr REGON:

lub

  • Należy wpisać nr PESEL:

oraz


Wybór sposobu zapłaty i dostawy:
Dane zamawiającego:
Faktura:
  • na fakturę
  • paragon

Adres do dostawy kurierem lub przesyłki listowej:
 • taki jak zamawiającego
 • taki jak do faktury
 • inny adres
Uwagi do zamówienia:
Osoba kontaktowa: